Minister Ollongren zal binnenkort iets gaan zeggen over de Wet Kwaliteitsborging. Dat deze er moet komen omdat in ons huidige systeem ondanks overheidstoezicht er toch het nodige mis gaat. Maar ook omdat er gemeenten en bouwers in de aanloop van de wet een begin hebben gemaakt van iets dat nu niet in de kiem gesmoord moet worden. Juist nu het goed gaat met de bouw moet de overheid het juiste signaal geven en de bouwers verder aanmoedigen om als een slager zijn eigen vlees te keuren.

In Cobouw van 29 januari jl. geeft hoogleraar Nijsse aan dat kwaliteitscontrole is verworden tot een papieren werkelijkheid. De privatisering van het toezicht zou leiden tot verdere juridisering waarbij bouwdeskundigen aan de touwtjes zouden hangen van de bouwjuristen. Dit hoeft je niet te overkomen als je je proces goed inricht. Schakel een jurist in om je contracten op elkaar af te stemmen, en niet als het te laat is. De papieren werkelijkheid wordt pijnlijke werkelijkheid als de kwaliteitsborger geen verklaring af gaat geven als er geen correcties plaatsvinden. Het voorbeeld van de parkeergarage Eindhoven waar de opmerkingen van de gemeenteopzichter actieloos in het gemeentedossier verdwijnen staat niet op zichzelf. De vraag is niet óf het anders moet, maar hoe het anders moet. De machteloosheid moet er vanaf.

Gelukkig hebben veel professionele bouwers het licht al gezien. Als je als aannemer kunt aantonen dat je goed bouwt is dat nu een meerwaarde. Nog even en het is geen meerwaarde meer maar een vanzelfsprekendheid. Door de enorme opkomst van digitale mogelijkheden om het uitvoeringsproces te documenteren kun je niet achterblijven. Als je niet meedoet als aannemer is er reden tot wantrouwen. Als het alleen aan de opdrachtgever is om intensief op de bouwplaats aanwezig te zijn om zijn gevraagde kwaliteit te bewaken is iedereen uiteindelijk duurder uit.

Het is nu nog niet zover dat een borging van de eigen kwaliteit door de aannemer  vanzelfsprekend is. De Wet Kwaliteitsborging is nodig om dit proces te stimuleren én om het mechanisme in stand te houden in geval van hoogconjunctuur zoals nu het geval is. In projecten die we met BouwKwaliteitPlus begeleiden zien we dat het werkt. Geen bouwcontroles uitvoeren om de aannemer terecht te wijzen maar om te stimuleren zelf kwaliteit te borgen.

Share This