Door met kwaliteitsborging!

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)  heeft vertraging opgelopen omdat de Eerste Kamer vlak voor het ingaan het zomerreces niet tot stemming is gekomen. De amendementen die met de wet zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer hebben geleid tot een discussie die...