Stilte voor de storm?

Er wordt nog volop gewerkt aan de Wet Kwaliteitsborging. Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer haar vragen gesteld over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het beetje rumour na het aannemen van de wet door de Tweede Kamer is verdwenen naar het achterland van de...