Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  in het vooruitzicht komen de kwaliteitsborgers in beeld. Met daarmee de instrumenten voor kwaliteitsborging. Een instrument voor kwaliteitsborging is een goedgekeurde methode van kwaliteitsborging. Kiezen voor een instrument betekent kiezen uit appels en peren.

Proefprojecten

De promotie voor de invoering van de WKB komt eindelijk een beetje op gang. Zo is op de website van VNG een aanmeldformulier voor deelname aan een proefproject te downloaden en meldt Bouwend Nederland dat een aantal gemeenten in Zuid-Holland initiatief hebben genomen. Ten onrechte wordt met deze berichten de suggestie gewekt dat het initiatief voor deelname aan proefprojecten (alleen) bij de gemeente ligt maar dat is niet zo.

Het is de bedoeling dat ook aannemers, ontwikkelaars, corporaties en architecten zich melden om te oefenen met de wet die in 2021 in werking gaat treden. De voorwaarden waaronder de proefprojecten moeten worden uitgevoerd zijn vastgelegd in een aantal spelregels.

Spelregels

De door het ministerie gepubliceerde spelregels zijn te downloaden via de site van de Stichting IBK, en geven een waslijst aan randvoorwaarden. Deze maken je eerlijk gezegd niet direct enthousiast  om van start te gaan met een proefproject. De meeste aannemers en opdrachtgevende partijen hebben de berichtgeving over de WKB vanaf de zijlijn zien voorbijkomen en hebben, nu de tijd gaat dringen, veel praktische vragen, zoals:

Wat moet ik doen, bij wie moet ik zijn, wie kan ons helpen, en wat gaat me dit kosten? Wat is een instrument voor kwaliteitsborging en welke keuzevrijheid heb ik hierin?

Instrumenten voor kwaliteitsborging

Een instrument is een werkwijze waarmee een kwaliteitsborger tijdens de bouw toeziet op het voldoen aan de geldende voorschriften. De volgende instrumenten kunnen worden toegepast in proefprojecten:

  • KiK KOMO instrument voor kwaliteitsborging
  • TIS Technical Inspection Service
  • VKB Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK)
  • WKI Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (Woningborg)

Als je je hierin verdiept merk je dat je appels met peren aan het vergelijken bent. Dat klopt ook, want je moet een keuze maken tussen een appel en een peer. Deze keuze is lastig, want de transparantie is ver te zoeken. Zo is alleen van het TIS instrument het reglement vrij gemakkelijk vindbaar. De VKB en WKI zijn exclusief toepasbaar voor de waarborginstellingen SWK en Woningborg die deze zelf ontwikkeld hebben. En de BRL 5019, hoe zit het daarmee? Dat was toch ook een instrument dat lang in ontwikkeling is geweest? Jazeker, deze bestaat en is -verplicht- onderdeel geworden van het KiK instrument van KOMO.

Doe je best om door de bomen het bos te zien, in de wetenschap dat elk instrument voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Maar omdat het niet verboden is om een stapje verder te gaan, is er een verschil in de mate waarin een instrument het -niet verplichte- “voldoen aan goed en deugdelijk werk” voorschrijft. Je vergelijkt zo al snel een appel met een ananas.

Keuzemogelijkheden

Feitelijk zou je als initiatiefnemer niet voor een instrument hoeven te kiezen, omdat je kiest voor een kwaliteitsborger waaraan onlosmakelijk een instrument is gekoppeld. Maar met de contractering van een kwaliteitsborger als initiatiefnemer moet je dus ook een keuze maken tussen appels en peren. Wat het extra lastig maakt is dat het niet inzichtelijk is wat de financiële consequenties zijn van de te maken keuze. Daarbij zijn de mogelijkheden om te besparen op de kwaliteitsborger wanneer je als initiatiefnemer eigen borgingsactiviteiten uitvoert niet vergelijkbaar. Bij de ene borger is dit een optie, bij andere weer een verplichting.

Hoe bepaal je je keuze?

Afhankelijk van de projectomvang en complexiteit overstijgen de kosten voor een private borger al snel de €1.000 per woning. Het daarom van groot belang dat je weet wat je zelf wil, kan en mag. Wil je volledig ontzorgd worden of wil je veel zelf  doen en hier ook de verplichtingen voor aangaan? Als je hier al een idee over hebt dan is de eerste stap al gezet. Ik help je graag om je verder op weg om de beste match te maken.

BouwKwaliteit Plus heeft afgelopen jaar een aantal themasessies kwaliteitsborging voor aannemers, opdrachtgevers, architecten en adviseurs verzorgd. Gemist? We geven deze ook in company.

Stuur een bericht naar info@bkplus.nl als u meer informatie wilt, of bel 06 1400 44 58

Share This