Hoe zit het nou met kwaliteitsborging in de bouw? Aannemers die zich dit afvragen doen dit vooral vanwege de naderende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Dit neemt niet weg dat nut en noodzaak voor innovatie en procesverbetering zowel door opdrachtnemer als opdrachtgever worden gezien. De kansen die worden opgepakt leiden echter niet altijd tot succes. Vaak verdwijnen ambitieuze initiatieven op de lange baan als het onderweg te ingewikkeld wordt.

Routekaart

Om te helpen niet te verdwalen heeft BouwKwaliteit Plus de routekaart bouwkwaliteit opgesteld. De routekaart is in beginsel bedoeld voor uitvoerende bouwbedrijven. Echter ook opdrachtgevers kunnen er hun voordeel mee doen in het verbeteren van hun bouwprocessen.

Waarom zou je aandacht besteden en kwaliteitsborging? Door deze vraag te stellen is feitelijk de eerste stap van de routekaart al gezet. Ieder heeft een eigen interpretatie van bouwkwaliteit, en deze eigen geformuleerde definitie is leidend voor de routekaart. Je zou bijvoorbeeld uit kunnen gaan van de WKB als definitie. De invoering van deze wet gaat echter verre van soepel. Sinds het accoord van de Tweede Kamer begin 2017 zijn er meer aankondigingen gepubliceerd dan dat er besluiten zijn genomen. Terwijl gemeenten te weinig capaciteit hebben om hun huidige taak uit te voeren en er veel fout gaat op bouwplaatsen is de tijd rijp voor de WKB zou je zeggen. Toch is de veelbesproken bouwwet er nog niet. Hoe kan dat?

 

Verschillende belanghebbenden

De wet is er nog niet omdat veel belanghebbenden tegen elkaar in lobbyen waarbij ieder een eigen betekenis geeft aan bouwkwaliteit. Voor de één betekent de WKB het voldoen aan het bouwbesluit, voor de ander het borgen van constructieve veiligheid in het bijzonder. Aannemers willen weer dat een aangescherpte waarschuwingsplicht niet gaat leiden tot onterechte aansprakelijkheidsstelling. Weer andere partijen zien de WKB als een bescherming van de koper van een nieuwbouwwoning en weer anderen  als een oplossing voor de late en incomplete overdracht van het bouwdossier.

Zegt u het maar.

De routekaart bouwkwaliteit voorziet in een eigen keuze hierin. Elke opdrachtgever en aannemer kan voorafgaand aan de uitvoering van een project benoemen wat zijn project succesvol maakt. Als je dit goed kunt omschrijven heb je een prima uitgangspositie.

 

Doel

Vervolgens komt de moeilijkste stap: het vertalen van de uitgangspositie naar een concreet doel. Dit kan meerdere ambitieniveau’s in zich hebben. Een laagdrempelig doel is het organiseren van controlemomenten gerelateerd aan de eerder omschreven kwaliteitsdefinitie. Een zeer ambitieuze doelstelling is bijvoorbeeld het zorgen voor continue verbetering op basis van een zelflerende organisatie.

Het is erg belangrijk om in deze fase goed te omschrijven hoe je dit doel gaat bereiken, wat je zelf doet en waarvoor je anderen inschakelt. Als je dit niet doet heb je kans dat na enige tijd ten koste gaat van het enthousiasme.

Selecteer de juiste partijen

Iedereen die invloed heeft op het behalen van de doelstelling moet meedoen. Daarom is het van belang om de juiste partijen te selecteren en om een goed inzicht te hebben in de capaciteiten van de eigen organisatie om de gedefinieerde kwaliteit te leveren. Ook is een afstemming met alle partners van belang. Hoe denken onderaannemers, adviseurs, en opdrachtgevers over het realiseren van bouwkwaliteit?

Vervolgens komt het toverwoord: samenwerking. Borgen van kwaliteit is echt niet iets wat je alleen doet.

 

Maak het niet te groot

En tot slot: maak het vooral niet onnodig groot. Het bewaken van bouwkwaliteit lijkt nog steeds het domein van directievoerders, opzichters en handhavers Bouw- en woningtoezicht te zijn. Het nemen van initiatief als aannemer hierin getuigt van lef en maakt je koploper. Uiteraard gaat dit niet allemaal vanzelfsprekend en even soepel en voelt het onwennig. Zorg er daarom voor dat je een helder actieplan hebt waarmee je je zegeningen kunt meten. Zodat je trots kunt zijn op je resultaat en je de hogere doelen steeds beter in het visier krijgt.

Wij geven graag nadere uitleg over de routekaart. Stuur een mail naar info@bkplus.nl of bel met 0492 – 280 999.

Share This