Het was een hele bevalling. Na een zwangerschap van bijna 20 jaar baarde de overheid haar omstreden Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Te laat geboren op 14 mei 2019. Geen liefdesbaby. Op 25 november is de kraamborrel in Almere, waarvoor het ministerie van BZK en Cobouw tijdens een congres, vernoemd naar de pasgeborene, iedereen die in de bouw werkt uitnodigt. Van bouwbedrijf tot toezichthouder, van onderaannemer tot opdrachtgever. Zij krijgen vooral te horen wat ze nú al kunnen doen om er voor te zorgen dat het kind in 2021 op eigen benen kan staan.

Pilotprojecten

Verschillende partners hebben de afgelopen jaren hun best gedaan om het kinderkamertje in te richten. Onder meer door het uitvoeren van diverse pilotprojecten private kwaliteitsborging in een aantal gemeenten. Voor de mensen die hier nabij betrokken waren moet het een vreemde gewaarwording zijn dat de overheid nu deze oproep doet om in beweging te komen. Deze oproep had vier jaar geleden best wat explicieter kunnen zijn toen de pilotprojecten onder de Crisis- en herstelwet moesten worden uitgevoerd. Nu hebben we het niet meer over pilotprojecten maar over proefprojecten, die gemonitord gaan worden. Er wacht een haastklus om enkele duizenden proefprojecten uit te voeren. De minister moet immers volgende zomer een besluit gaan nemen over de invoering in 2021. Ondanks het bestuursakkoord van januari 2019 waarin is afgesproken dat gemeenten 10% van de vergunningen onder gevolgklasse 1 uitvoeren als proefproject komen deze nu pas op gang. Er zijn weinig partijen in de bouwkolom die op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Het komt zelfs voor dat initiatieven door gemeenten worden afgewezen.

Spelregels

Maar goed, beter laat dan nooit. Naar verwachting zal er op 25 november voldoende duidelijkheid en inspiratie geboden worden om op te schalen door gemeenten, opdrachtgevers en aannemers.

Door het ministerie zijn recentelijk de spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart. Deze geven vooral duidelijkheid over de manier van samenwerken in proefprojecten. Tevens komt er een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten en komt er meer informatie beschikbaar over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.

Aannemer, begin gewoon

Je kunt je als aannemer verdiepen in de spelregels voor proefprojecten, de vraag is of je daar enthousiast van wordt. Beter is het je te richten op de essentie van kwaliteitsborging:

  • het zelf uitvoeren van controles met een overzichtelijk en uitvoerbaar keuringsplan
  • het tijdens het bouwproces structureel bijhouden van het bouwdossier

Als je hier op tijd mee start geeft je dit een flinke voorsprong, ook al vind je geen kwaliteitsborger of gemeente waarmee je een proefproject kunt draaien. Na verloop van tijd weet je niet beter dan dat dit net zo’n vanzelfsprekendheid is als veiligheid op de bouwplaats. Tijdens onze themasessies kwaliteitsborging kwam een foto voorbij van een viering van een hoogste punt in de jaren ’50. Zonder veiligheidsvoorzieningen. “Dat kun je je nou niet meer voorstellen”, was het commentaar. Kwaliteitsborging wordt ook vanzelfsprekend, dus begin maar vast.

BouwKwaliteit Plus is afgelopen september in Gemert gestart met een nieuwe serie themasessies kwaliteitsborging voor aannemers, opdrachtgevers, architecten en adviseurs. Gemist? Er zijn nog sessies in Breda en Den Bosch de komende maanden.

Stuur een bericht naar info@bkplus.nl als u meer informatie wilt, of bel 06 1400 44 58

Share This