Nog even en de Wet kwaliteitsborging is er. De wet is lang onderweg geweest. Als je er nuchter over nadenkt is het best raar dat we met zijn allen zo moeilijk hebben gedaan over de wet. Enerzijds omdat er een uniforme, niet vrijblijvende toets op de bouwregelgeving komt, en anderzijds omdat het echt een impuls gaat geven aan het verlagen van de faalkosten.

Op dit moment is de controle per gemeente verschillend in omvang en intensiteit. In plaats hiervan komt er een gestructureerd en duidelijk omkaderd format voor toetsing en toezicht, dat voor elke gemeente hetzelfde is. Met onafhankelijke kwaliteitsborgers die moeten gaan verklaren dat het bouwwerk voldoet aan de regelgeving. Er is geen plaats is voor willekeurige tegenspraak van aannemers of opdrachtgevers. En er is controle van begin tot het eind. Volgens het huidige stelsel is er geen gemeente die kan aanwijzen welke eerder gebouwde woningen niet voldoen aan het Bouwbesluit. Terwijl die er wel zijn. Met de Wkb weet je welke bouwwerken voldoen en welke niet.

Wkb-proof

Uitvoerende bouwbedrijven moeten er onmiskenbaar effort in steken om Wkb-proof te worden. Uiteindelijk gaan zij merken dat zij veel beter af zijn wanneer gebreken in de uitvoering zelf worden geconstateerd dan wanneer anderen dat doen. Vanuit het traditionele bouwproces is de aannemer decennia gewend om te horen te krijgen wanneer iets niet goed is. Met de Wkb gebeurt dat ook, maar er is wel een verschil. En dat is dat je onder de Wkb niet recht kunt praten wat krom is. Álles wat de aannemer doet om fouten te voorkomen en alles wat de aannemer doet om gebreken te herstellen voordat anderen deze constateren, voorkomt stagnatie, administratie en discussie, en dus kosten. De aanname dat alles goed is als niemand opmerkingen maakt, die gaat niet meer op. Als er na de oplevering gebreken worden geconstateerd die toerekenbaar zijn aan de aannemer, dan behoort de aannemer deze op te lossen. Ook als het niet door of namens de opdrachtgever is opgemerkt.

Weet waar de goal is

We moeten hoe dan ook wel realistisch zijn. Ongetwijfeld worden er tijdens en na de invoering van de wet forse discussies gevoerd, onder meer over de korting op de legeskosten, de kosten van de kwaliteitsborger en de kosten voor dossiervorming. Hoe beter je voorbereid bent, hoe meer je weet waar het nou echt om gaat, hoe lager de kosten voor de kwaliteitsborger en hoe lager uiteindelijk de faalkosten zullen worden. Al zal dat wel enige tijd gaan duren. Wacht niet tot de wet is ingegaan. Zorg dat je weet waar het over gaat. Als je je nu al in de Wkb gaat verdiepen, dan sta je op het veld en zie je waar de goal is. Als je pas begint als de wet er is, dan vraag je je af: waar moet ik eigenlijk naartoe?

Samen met Nanda de Wilde heb ik een handzaam boekje geschreven als praktische handleiding voor iedereen die met de Wkb te maken gaat krijgen. Het boekje is verkrijgbaar via Boekenbestellen.nl

Hulp nodig?

Onder BouwKwaliteit Plus bied ik samen met overige specialisten ondersteuning in de contractering van een private borger en met het Wkb proof maken van je projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@bkplus.nl, of 0492 820999

BouwKwaliteit Plus heeft afgelopen jaar een aantal themasessies verzorgd. Vanwege de coronamaatregelen delen we onze kennis nu periodiek online. Elke eerste vrijdag van de maand verzorgen we een korte online update. Deze is gratis toegankelijk, aanmelden kan via deze link.  Volg ook BouwKwaliteit Plus op LinkedIn als je op de hoogte gehouden wenst te worden.

Share This