De Wet kwaliteitsborging (Wkb) schrijft een verplichte dossiervorming voor. In het Burgerlijk Wetboek is het zogenaamde consumentendossier benoemd in het onderdeel dat gaat over aanneming van werk. Dit dossier wordt ook wel het dossier van oplevering genoemd, om hiermee de suggestie weg te nemen dat het dossier alleen voor consumenten geldt. De wettelijke bepaling geldt namelijk niet alleen voor consumenten maar ook voor professionele opdrachtgevers.

De benaming dossier van oplevering is ook niet helemaal gelukkig gekozen, omdat dit suggereert dat het een resultaat is dat uit de oplevering volgt. Dit is niet zo. De kaders van het dossier dienen voorafgaand aan de bouw gesteld te worden, en het dossier moet gedurende het gehele bouwproces ingericht worden. Als het werk gereed is voor oplevering moet het dossier door de opdrachtnemer – de aannemer – aan zijn opdrachtgever worden verstrekt als bewijs dat aan de opdracht is voldaan. Dit vergt een inspanning gedurende het hele bouwproces.

Kosten

Het artikel 7:757 lid 2 BW dat hierover gaat is van regelend recht. Dit betekent dat partijen van dit artikel kunnen afwijken. Als partijen onderling niets afspreken dan is de aannemer verplicht om een dossier te verstrekken met daarin gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst. Het inrichten van dit dossier kost tijd en geld, wat een reden kan zijn voor de aannemer om zijn opdrachtgever te bewegen om hier van af te zien. Al zou de opdrachtgever hier mee instemmen, dan nog ontkom je er als aannemer niet aan om dit dossier samen te stellen. Voor jezelf. Het Burgerlijk Wetboek (art.7:758 lid 4 BW) schrijft namelijk voor dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Het risico en de bewijslast liggen bij jouw als aannemer. Je moet dan aantonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet was.   

Gewoon beginnen 

De Wkb zal over enkele maanden ingevoerd gaan worden. Onze ervaring is dat bouwers die de intentie hebben om een proefproject uit te voeren vaak schrikken van de kosten. Deze kunnen nu niet doorbelast kunnen worden aan de opdrachtgever, simpelweg omdat de wet nog niet van kracht is. De wet komt dan straks koud op je dak als het eenmaal zo ver is. Het is verstandig om in dat geval gewoon te beginnen met het inrichten van het bouwdossier om klaar te zijn voor de komende verplichtingen. Of je het consumentendossier of dossier van oplevering noemt mag je zelf weten. Feitelijk hoeft het alleen je eigen uren te kosten, maar met een goed format voor je bouwdossier ben je al een heel eind.

Voor de inrichting van het dossier heeft BouwKwaliteit Plus een praktisch format ingericht. Kijk voor meer informatie op BouwDossierPlus.

Hulp nodig?

Onder BouwKwaliteit Plus bied ik samen met overige specialisten ondersteuning in de contractering van een private borger en met het Wkb proof maken van je organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@bkplus.nl, of 0492 820999

Elke eerste vrijdag van de maand verzorgt BouwKwaliteit Plus een korte online update over de komende Wkb. Deze is gratis toegankelijk, aanmelden kan via deze link.  Volg ook BouwKwaliteit Plus op LinkedIn als je op de hoogte gehouden wenst te worden.

Share This