Minister de Jonge publiceerde op 13 april jl. het Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb gaat in 2023 van kracht. Hij gaf hierbij aan dat er voor aannemers die nu nog onvoldoende noodzaak zien om zelf de kwaliteit van hun werk te beoordelen ruimte is om ervaring op te doen. Hij stelt:

“Tijdens de bouw zal de controle op de werkzaamheden worden uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Heeft een aannemer een goed inzicht in het stelsel, dan beoordeelt hij zelf de kwaliteit van zijn werkzaamheden en legt dit vast…Indien een aannemer dit inzicht niet heeft, dan zal dit niet leiden tot het stilvallen van de bouw of het niet kunnen starten met de bouw: de kwaliteitsborger zal dan zorgdragen voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsborging.”

Aan de slag

Het is de bedoeling dat de aannemer proactief inspeelt op de vraag van de kwaliteitsborger, hetgeen zal leiden tot lagere kosten en minder administratieve lasten. De aannemers die voor de invoering van de Wkb nog onvoldoende ervaring met kwaliteitsborging hebben opgedaan, kunnen volgens de minister terugvallen op de kwaliteitsborger, waardoor er ruimte is om al werkende weg ervaring op te doen zonder dat projecten zullen stilvallen. Dit klinkt geruststellend, echter het leergeld is duur als je het als aannemer hierop laat aankomen.  Je bent altijd beter af als je zelf tekortkomingen signaleert dan wanneer anderen dat voor je doen. Het is bovendien veel goedkoper. Dus aannemers, schaf een online tool aan en ga nú aan de slag om in 2023 niet onnodig geld uit te moeten geven. 

Hulp nodig?

Onder BouwKwaliteit Plus bied ik samen met overige specialisten ondersteuning in de contractering van een private borger en met het Wkb proof maken van je organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@bkplus.nl, of 0492 820999

Elke eerste vrijdag van de maand verzorgt BouwKwaliteit Plus een korte online update over de komende Wkb. Deze is gratis toegankelijk, aanmelden kan via deze link.  Volg ook BouwKwaliteit Plus op LinkedIn als je op de hoogte gehouden wenst te worden.

Share This