De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)  heeft vertraging opgelopen omdat de Eerste Kamer vlak voor het ingaan het zomerreces niet tot stemming is gekomen. De amendementen die met de wet zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer hebben geleid tot een discussie die de toon heeft gezet in het debat van de Eerste Kamer. Onder andere de rol van de gemeenten, aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer zullen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Als je mijn blog van 22 februari leest kon je het eigenlijk al een beetje aan zien komen.

Door de vertraging zullen de organisaties die kwaliteitsborging zien als een wettelijke verplichting even met rust gelaten worden. Voor de partijen die al langer toegevoegde waarde zien en iets willen met kwaliteitsborging verandert er niet zo veel, zij zullen hun ingezette koers gewoon voortzetten. Bij een aanpak die gedreven wordt door een eigen visie op kwaliteit zal het niet zo’n heel grote stap meer zijn om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging zodra deze er uiteindelijk komt.

 

Daarom gaat Bouwmotief gewoon door met de themasessies die BouwKwaliteitPlus samen met andere partners verzorgt in de tweede helft van 2017 in Gemert en Apeldoorn. De sessies zijn niet alleen informatief, maar ook bedoeld om gericht ondersteuning te geven op organisatorische, juridische of technische vragen uit de praktijk. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten aangereikt door professionals voor opdrachtgevers, adviseurs en aannemers.

Meer informatie over de themasessies kun je vinden op www.bkplus.nl.

Voor een gerichte aanpak om aan de slag te gaan met kwaliteitsborging hebben we een helder stappenplan dat we graag komen toelichten. Bel met BouwKwaliteitPlus op 0492 820 999 of stuur een mail naar info@bkplus.nl.

Share This